Đức Chúa Trời Làm Việc Qua Đức Tin

Không có một vị quan nào kiêu ngạo xấc xược cho bằng Ha-man dưới đời vua A-suê-ru. Tất cả những triều thần đều phải cúi lạy lúc ông ra vào cung vua, nhưng trong số đó có một người giữ cửa không cúi lạy. Ông trở nên giận dữ và tìm cách hãm hại cả dân tộc của người tầm thường cho dầu ông biết rằng dân tộc này có thờ phượng Đức Chúa Trời. Ha-man toan tính  bằng hai cách: Mượn quyền lực của vua A-suê-ru và dùng tiền bạc đút lót để cho vua A-suê-ru ra quyết định. Không ai còn có thể khám phá ra mưu sâu kế độc của Ha-man, và Đức Chúa Trời của dân Giu Đa không thể nào giải cứu được Mạc-đô-chê, cả dân tộc của ông sẽ bị tiêu diệt. Kinh Thánh sách Ê-xơ-tê nói lên một nguyên tắc bất di bất dịch: “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Chương trình "Tiếng nói của sự cứu rỗi" trên Radio tần số 11.700 Khz, băng tần 25 MetresVào lúc 6 giờ đến 6 giờ 15 chiều thứ Ba  2 tháng 9- 2014 và thứ Sáu 5 tháng 9-2014. Đề tài "Cầu nguyện bằng đức tin". Mác 11:20-24

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi