Ánh Trăng Trong Vườn

 Vườn Ghết-sê-ma-nê có nhiều cây Ô-liu, những cây cao không quá đầu người mọc đầy trái theo từng kẻ lá. Vườn Ghết-sê-ma-nê nằm lưng chừng trên sườn núi Ô-li-ve, từ sườn núi Ô-li-ve ngó ngang qua thung lũng Kít-rôn là “Cổng vàng” (Golden Gate) cổng chính vào thành Jerusalem. Ngày nay “Cổng vàng” đang được niêm phong kín sau khi Chúa Giê Su vào thành Jerusalem được dân chúng lấy lá kè trải trên đường tung hô “Hô-sa-na chúc cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Israel” (Giăng 12:13). Theo lời truyền khẩu của người Do Thái cổng thành này sẽ được mở cho Đấng Mê-si-a đi qua trong ngày sau rốt.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Mác 2:17 “Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.Chúa Giê Su đến để cứu tội nhân.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi