Sự Sống Đời Đời

Triết lý khoa học hay nền tảng thần học của các tôn giáo đều nói đến sự sống tồn tại vĩnh cữu. Triết lý khoa học nói rằng vật chất không mất đi, nhưng chuyển sang một dạng khác tồn tại vĩnh viễn. Thần Học tuyên bố con người sau khi từ giã đời tạm sẽ bước vào cõi vĩnh hằng hoặc sự sống đời đời. Tín ngưỡng dân gian cũng tin vào “Cuộc sống ở thế giới bên kia” cho nên bất cứ ai khi qua đời thân nhân đều tổ chức tang lễ chu đáo, những người giàu có xây mộ to lớn với niềm tin người thân “Sống bên kia thế giới” được ở nhà cao cửa rộng, có người đốt tiền vàng mã bằng đô la âm phủ để “Bên kia thế giới thân nhân có tiền tiêu xài”.v.v...Dầu có tin hay không tin, dầu theo khoa học hay tín ngưỡng dân gian, dầu giàu hay nghèo, thông điệp từ trời đến cho nhân loại đã có hàng ngàn năm nay trong lời Kinh Thánh: Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho tất cả mọi người trên thế gian này.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Bấy giờ, Đa-vít làm bài ca nầy về Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ.” - II Sa-mu-ên 1:17


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi