Lời Cầu Nguyện Trong Đức Tin

 Nhiều người không tin vào lời cầu nguyện, người ta tin vào sức mạnh của chính mình. Quan niệm của đời cho rằng cầu nguyện giống như là sức mạnh của tinh thần, người cầu nguyện vì cớ yếu đuối nên muốn nhờ tâm linh có thêm sức mạnh tinh thần. Có quan niệm khác cho rằng cầu nguyện thể hiện tính xin xỏ! Một đạo sĩ của xứ Ba-tư đến ra mắt vua trong cung điện, nhà vua bảo cận thần ra nói với vị đạo sĩ này rằng nhà vua đang bận cầu nguyện, đạo sĩ này hỏi rằng nhà vua đang cầu nguyện về điều gì, cận thần đáp “Nhà vua cầu xin cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an…” Đạo sĩ nói với cận thần của nhà vua: “Làm vua mà cũng phải xin xỏ với trời thì nhà vua chẳng khác nào một kẻ ăn xin, không đáng cho ông ra mắt.” Hậu quả thế nào mọi người có thể hiểu được: Sự suy nghĩ thiếu hiểu biết dẫn đến phát ngôn kiêu ngạo và người nói phạm thượng phải chuốc lấy cái chết đau đớn.

 

xem tiếp

Tỉnh thức với những lời ngọt ngào

 Thời đại suy thoái đạo đức trong nước Y-sơ-ra-ên sau khi vua Sa-lô-môn băng hà xuất hiện trong vòng các tiên tri hiện tượng người trẻ mệt mỏi, người già lừa gạt. Nhiều người đọc Kinh Thánh đến sách I Các Vua đoạn 13 lấy làm thương tiếc cho một người tiên tri trẻ được đầy ơn của Đức Chúa Trời sau khi làm một phép lạ chấn động tại vùng đất phía bắc nước Y-sơ-ra-ên trên đường trở về xứ Giu Đa ngồi nghỉ ngơi bên gốc cây thông. Đáng buồn cho tiên trẻ trong lúc nghỉ ngơi đã bị một ông tiên tri già tại xứ Y-sơ-ra-ên lừa gạt. Cái chết của tiên tri trẻ nói lên tình trạng mệt mỏi trong lúc chưa về đến nhà, nhiệm vụ của ông đã xong nhưng sứ mạng của Chúa chưa hoàn tất. Tiên tri già lừa dối chỉ vì chức vụ tiên tri của ông không đến từ Đức Chúa Trời nhưng do vua Giê-rô-bô-am lập ra.

xem tiếp

Làm Theo Sự Công Bình

 Có người nói rằng ngày nay đốt đuốc đi tìm sự công bình thật khó huống chi đòi hỏi làm theo sự công bình. Thế nhưng có phương pháp dạy cách tìm sự công bình từ xưa đến nay và làm điều công bình bởi nguyên tắc đơn giản - Ăn ở thật thà: “Nếu người nào là công bình, làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật...noi theo luật lệ ta và vâng giữ mạng lệnh ta, ăn ở cách thật thà,- thì người ấy là người công bình; chắc thật người sẽ sống, Chúa Giê Hô Va phán vậy.” (Ê-xê-chi-ên 18:5,9). Phương pháp chứng minh cho niềm tin chân chính, người bước vào nơi thờ phượng Đức Chúa Trời cẩn thận  làm theo luật pháp và sống đúng với lẽ thật. Người hiểu được lẽ công bình không bao giờ sống bất công, người biết đạo lý của Đức Chúa Trời dầu cho hoàn cảnh khó nghèo vẫn gìn giữ nếp sống công bình thanh sạch.

 

xem tiếp

Nhờ Đức Tin Được Xưng Công Bình

 Đức tin có nhiều loại, nhưng đức tin vào Đức Chúa Trời là loại đức tin quan trọng nhất. Đức tin vào Đức Chúa Trời được xưng công bình, được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chính đức tin này đem con người từ đất lên trời, từ nơi trần gian bước vào Thiên Đàng. Truyện cổ tích Việt Nam có kể về một người tên Từ Thức được lên Tiên vì yêu “Tiên nữ”, nhưng lúc lên Tiên cảnh cảm thấy nhớ nhà nên ông xin quay về trần gian, thời gian mà Từ Thức ở nơi Tiên cảnh tưởng chừng như chỉ có mấy ngày vậy mà khi trở về trần gian đã cách xa mấy trăm năm. Truyện cổ tích Việt Nam cho thấy con người muốn lên cõi Tiên vì mê “Tiên nữ”, thích cảnh sống nhàn hạ, hay mơ mộng hảo huyền. Với mục đích sống như vậy nên Từ Thức sau vài ngày thỏa mãn mục đích đã không còn muốn ở Tiên cảnh nữa, ông chỉ muốn trở về trần gian, tại trần gian ông cũng không còn tìm được những bà con, bạn bè hay bất cứ ai quen biết, sau đó ông tan thành tro bụi, không còn tồn tại. Đức tin vào Đức Chúa Trời ngược lại. Ngài sẽ cho mọi người tồn tại vĩnh cữu nơi Thiên đàng là nơi hạnh phúc thật sự và viên mãn đời đời.

xem tiếp

Đức Chúa Trời Làm Việc Qua Đức Tin

Không có một vị quan nào kiêu ngạo xấc xược cho bằng Ha-man dưới đời vua A-suê-ru. Tất cả những triều thần đều phải cúi lạy lúc ông ra vào cung vua, nhưng trong số đó có một người giữ cửa không cúi lạy. Ông trở nên giận dữ và tìm cách hãm hại cả dân tộc của người tầm thường cho dầu ông biết rằng dân tộc này có thờ phượng Đức Chúa Trời. Ha-man toan tính  bằng hai cách: Mượn quyền lực của vua A-suê-ru và dùng tiền bạc đút lót để cho vua A-suê-ru ra quyết định. Không ai còn có thể khám phá ra mưu sâu kế độc của Ha-man, và Đức Chúa Trời của dân Giu Đa không thể nào giải cứu được Mạc-đô-chê, cả dân tộc của ông sẽ bị tiêu diệt. Kinh Thánh sách Ê-xơ-tê nói lên một nguyên tắc bất di bất dịch: “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”.

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Chương trình "Tiếng nói của sự cứu rỗi" trên Radio tần số 11.700 Khz, băng tần 25 Metres: Mác 9:9-10. Vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 15 chiều thứ Ba  7 tháng 10- 2014 và thứ Sáu 10 tháng 10-2014. Đề tài "Giăng Baptist dọn đường cho Chúa". 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi