Bông Trái Trong Nhà Chúa

Hồi còn thanh niên tôi cùng với các bạn trẻ trong Hội Thánh Sài Gòn hay đi dã ngoại, nơi mà chúng tôi thích nhất là vườn cây ăn trái Lái Thiêu, vào vườn được hái trái ăn mà không phải trả tiền, có rất nhiều loại trái cây và không đủ bụng để ăn cho thỏa thích. Mùa hè năm nay tôi cùng với các bạn trẻ Hội Thánh Sacramento lần đầu tiên vào vườn Cherry tại Cali để hái trái ăn no như vậy, chỉ có một loại trái Cherry nhưng khu vườn rộng mênh mông, trái Cherry chín mọng từ trên ngọn xuống đến gốc, người đến tham quan vườn đông nườm nượp chẳng những để ăn mà còn mua đem về...


xem tiếp

Tôn Trọng Theo Lẽ Phải Của Nước Trời

Trong cuộc đời ai cũng được tôn trọng quý mến - do trí tuệ, ý thức, nhân cách, đạo đức, không phải được quý trọng do của cải tiền bạc. Khác với ý thức thế giới ngày nay tôn cao vật chất: Sống đạo đức không được trọng vọng, người có nhiều tiền mới có tiếng nói trong xã hội. Tiền bạc quyết định tất cả, nhân cách đạo đức không đáng quan tâm. Ngày xưa khi tôi còn trẻ vừa làm quản nhiệm một ngôi nhà thờ cũ kỷ nhỏ bé, có một tín đồ giàu có, mặc bộ đồ com-lê trắng tinh, đi xe hơi bóng loáng, chống ba-toong đi vào nhà thờ nhóm nghe lộp-cộp, sau khi giảng ông xin lên trước nhà thờ làm chứng, rồi sau đó ông dâng cho nhà thờ một số tiền lớn. Tuy nhiên Hội Thánh không ai tôn trọng ông cả, ngày nay trong những Giáo hội chân chính cũng vậy.


xem tiếp

Một dân ít đức tin

 Chúa Giê-xu đã thực thi mục vụ của Ngài trong xứ Ga-li-lê, trong nhiều thành phố và làng mạc. Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ. Ngài đã rao giảng Phúc Âm cho nhiều người. Bây giờ Ngài trở về Nazareth, thành phố nơi Ngài lớn lên. Đây là thành phố nơi gia đình Ngài đã sinh sống. Tuy nhiên, khi Ngài đến đó, Ngài thấy một dân ít đức tin. Hãy để tôi đọc Mác 6:1- 6 " Ðức Chúa Giê Su đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Ðến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy?  Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Song Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Ðấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. "

xem tiếp

Đức tin vào Chúa Giê Su

 Hôm nay, chúng ta nhìn xem hai người có đức tin vào Chúa Giê Su. Cả hai đều có nhu cầu lớn. Không có ai khác có thể giúp họ. Một người đàn ông tên là Giai Ru. Người kia là một phụ nữ trong đám đông. Con gái nhỏ của Giai-ru sắp chết. Người phụ nữ có một bệnh nan y. Cả hai đều cần Chúa Giê Su. Cả hai tìm kiếm Ngài để được giải cứu. Tôi muốn đọc Mác 5:21-25 " Khi Ðức Chúa Jêsus lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội, tên là Giai ru, đến, thấy Ðức Chúa Jêsus, bèn gieo mình nơi chân Ngài; nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Ðức Chúa Jêsus đi với người; đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm,"

xem tiếp

Chúa Giê Su chữa lành một người bị quỷ ám

 Chúa Giê Su và các môn đ của Ngài đã vượt qua Biển Ga-li-lê đến khu vực của Giê-ra-sê. Họ đã đến đây để rao giảng Phúc âm. Khi họ bước lên bờ, một người đàn ông đến gặp họ. Ông không phải là người bình thường. Người của ông không bình thường. Có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra với ông. Ông sống trong những ngôi mộ. Ông là một người bị quỷ ám. Chúng ta đọc  trong Mác 5:2 :"Khi Chúa Giê Su ra khỏi thuyền, một người đàn ông bị quỷ ám từ những ngôi mộ đến để gặp Ngài."

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Bấy giờ, Đa-vít làm bài ca nầy về Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ.” - II Sa-mu-ên 1:17


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi