Một dân ít đức tin

 Chúa Giê-xu đã thực thi mục vụ của Ngài trong xứ Ga-li-lê, trong nhiều thành phố và làng mạc. Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ. Ngài đã rao giảng Phúc Âm cho nhiều người. Bây giờ Ngài trở về Nazareth, thành phố nơi Ngài lớn lên. Đây là thành phố nơi gia đình Ngài đã sinh sống. Tuy nhiên, khi Ngài đến đó, Ngài thấy một dân ít đức tin. Hãy để tôi đọc Mác 6:1- 6 " Ðức Chúa Giê Su đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Ðến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy?  Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Song Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Ðấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. "

xem tiếp

Đức tin vào Chúa Giê Su

 Hôm nay, chúng ta nhìn xem hai người có đức tin vào Chúa Giê Su. Cả hai đều có nhu cầu lớn. Không có ai khác có thể giúp họ. Một người đàn ông tên là Giai Ru. Người kia là một phụ nữ trong đám đông. Con gái nhỏ của Giai-ru sắp chết. Người phụ nữ có một bệnh nan y. Cả hai đều cần Chúa Giê Su. Cả hai tìm kiếm Ngài để được giải cứu. Tôi muốn đọc Mác 5:21-25 " Khi Ðức Chúa Jêsus lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội, tên là Giai ru, đến, thấy Ðức Chúa Jêsus, bèn gieo mình nơi chân Ngài; nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Ðức Chúa Jêsus đi với người; đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm,"

xem tiếp

Chúa Giê Su chữa lành một người bị quỷ ám

 Chúa Giê Su và các môn đ của Ngài đã vượt qua Biển Ga-li-lê đến khu vực của Giê-ra-sê. Họ đã đến đây để rao giảng Phúc âm. Khi họ bước lên bờ, một người đàn ông đến gặp họ. Ông không phải là người bình thường. Người của ông không bình thường. Có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra với ông. Ông sống trong những ngôi mộ. Ông là một người bị quỷ ám. Chúng ta đọc  trong Mác 5:2 :"Khi Chúa Giê Su ra khỏi thuyền, một người đàn ông bị quỷ ám từ những ngôi mộ đến để gặp Ngài."

xem tiếp

Chúa Giê Su dẹp yên bão tố

 Sau khi Chúa Giê Su đã hoàn tất việc giảng dạy của mình ở bên bờ Biển Ga-li-lê, Ngài kêu các môn đ đưa Ngài đến phía bờ bên kia của biển. Chúa Giê Su ở trong cùng một thuyền mà Ngài đã giảng dạy từ đó. Một số thuyền khác cùng đi theo thuyền Ngài khi đi ra giữa biển. Một sự kiện lạ lùng xảy ra trong khi họ đang trên biển. Chúng ta đọc về câu chuyện này trong Mác 4:37- 41 "Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Ðoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? 

xem tiếp

Phúc âm sanh ra nhiều bông trái

 Chúa Giê Su tiếp tục dạy bằng cách sử dụng dụ ngôn. Dụ ngôn là những câu chuyện hoặc minh họa để giúp giải thích về lẽ thật tâm linh. Chúa Giê Su đã dạy về một nông dân gieo hạt giống của mình và áp dụng Phúc âm gieo trong lòng con người. Ngài cũng dạy về một ngọn đèn sáng khi để trên chân đèn. Ngài đã giảng dạy về ánh sáng của Phúc âm chiếu trong dân chúng. Hôm nay, chúng ta đến với một dụ ngôn khác mà Chúa Giê Su đã dạy. Hãy nghe những lời của dụ ngôn này: " Ngài lại phán rằng: Nước Ðức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất; người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột.  Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.. "(Mác 4:26-29). 

xem tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.—2Cô-rinh-tô 4:18


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi