Lễ Phục sinh 2012

Các bài khác :: Lời làm chứng của Anh Hồ Huy Linh sáng mùng 1 Tết
:: Truyền Giảng 21-12-14
:: Ngày Mẫu Thân 11-5-14
:: Truyền giảng PS-2014
:: Chúa là Vua của con

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Mác 3: 35, " Ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy."  Gia đình của Đức Chúa Trời.

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi