Trông Đợi Đấng Cứu Thế

 Mùa Giáng Sinh đến mọi người trên thế giới trông đợi gì? Điều trông đợi của tất cả các nhà lãnh đạo thế giới là “Hòa Bình”. Những kinh tế gia trông đợi “Tài Chính”. Dân chúng khắp nơi trông đợi “Niềm Vui” qua việc mua sắm, gửi quà, gửi thiệp cho nhau. Đêm Giáng Sinh đầu tiên dân chúng trông đợi gì? 

Như đã nói đến trong các sách tiên tri, người Do Thái đang háo hức tìm kiếm Đấng Cứu Thế từ Đức Chúa Trời. "Mê-Si" là một chữ từ tiếng Hê-bơ-rơ (מָשִׁיחַ, mashiach) có nghĩa là "[một người] được xức dầu." Chữ Hy Lạp tương đương là “Đấng Christ” (Χριστός, Christos; Giăng 1:41). Xức dầu đã được sử dụng trong việc bổ nhiệm thầy tế lễ (Xuất-ê-díp-tô-ký 28:41; 29:7) và những người khác; nhưng khi một người Do Thái nghe cụm từ "Được Đức Chúa Trời xức dầu", người đó sẽ nghĩ đến một vị vua (xem 1 Sa-mu-ên 10:1; 24:6; 2:2,6).

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Chương trình "Tiếng nói của sự cứu rỗi" trên Radio tần số 11.700 Khz, băng tần 25 Metres: Mác 9:9-10. Vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 15 chiều thứ Ba  7 tháng 10- 2014 và thứ Sáu 10 tháng 10-2014. Đề tài "Giăng Baptist dọn đường cho Chúa". 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi