Làm Theo Sự Công Bình

 Có người nói rằng ngày nay đốt đuốc đi tìm sự công bình thật khó huống chi đòi hỏi làm theo sự công bình. Thế nhưng có phương pháp dạy cách tìm sự công bình từ xưa đến nay và làm điều công bình bởi nguyên tắc đơn giản - Ăn ở thật thà: “Nếu người nào là công bình, làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật...noi theo luật lệ ta và vâng giữ mạng lệnh ta, ăn ở cách thật thà,- thì người ấy là người công bình; chắc thật người sẽ sống, Chúa Giê Hô Va phán vậy.” (Ê-xê-chi-ên 18:5,9). Phương pháp chứng minh cho niềm tin chân chính, người bước vào nơi thờ phượng Đức Chúa Trời cẩn thận  làm theo luật pháp và sống đúng với lẽ thật. Người hiểu được lẽ công bình không bao giờ sống bất công, người biết đạo lý của Đức Chúa Trời dầu cho hoàn cảnh khó nghèo vẫn gìn giữ nếp sống công bình thanh sạch.

 

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Chương trình "Tiếng nói của sự cứu rỗi" trên Radio tần số 11.700 Khz, băng tần 25 Metres: Mác 9:9-10. Vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 15 chiều thứ Ba  7 tháng 10- 2014 và thứ Sáu 10 tháng 10-2014. Đề tài "Giăng Baptist dọn đường cho Chúa". 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi