Nhà Cầu Nguyện

           Cầu nguyện là cách bày tỏ niềm tin, lòng thành thật, ước muốn, nguyện vọng qua lời nói của con cái Chúa đến với Ba ngôi Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện thật luôn được linh nghiệm, nhiều phép lạ xảy ra, gia đình hạnh phúc, tâm linh con cái Chúa được vững mạnh, Hội Thánh được phát triển. Cầu nguyện phát huy mối giao thông giữa các tín hữu với Chúa trên trời thêm gần gũi, gắn kết như một gia đình. Chúa Giê Su vào đền thờ Jerusalem đã công bố: “Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện.” Các sứ đồ nhóm họp tại tư gia cầu nguyện: “Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri…là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện.” Công Vụ 12: 12.  Trong nhà chỉ có vợ chồng, Chúa phán “Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ việc gì, Cha ta ở trên trời sẽ cho.” Ma-thi-ơ 18: 19.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Trong kinh thư của quý vị thì định nghĩa thiện và ác là gì và tiêu chuẩn để phân biệt là gì?Trong kinh thư của quý vị có ghi chép nguyên nhân cơ bản khiến con người làm việc ác không? Nếu có thì đó là gì?

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi