Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời

Nếu hỏi Cơ Đốc Nhân có sợ ngày tận thế không? Câu trả lời chắc như đinh đóng cột, không một con cái Chúa nào sợ ngày tận thế cả. Tuy nhiên nếu hỏi con cái Chúa có sợ sự phán xét của Đức Chúa Trời? Sẽ có hai hạng người trả lời khác nhau. Hạng thứ nhất tự tin dựa vào câu Kinh Thánh Rô-ma 8:1 “Chẳng còn có sự đoán phạt nào cho kẻ ở trong Chúa Giê Su Christ”. Thành phần thứ hai sẽ cẩn thận về sự phán xét của Đức Chúa Trời, dầu đó là con cái Chúa hay là người yếu đuối. “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác minh đã làm lúc còn trong xác thịt.” II Cô-rinh-tô 5: 10.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Trong kinh thư của quý vị thì định nghĩa thiện và ác là gì và tiêu chuẩn để phân biệt là gì?Trong kinh thư của quý vị có ghi chép nguyên nhân cơ bản khiến con người làm việc ác không? Nếu có thì đó là gì?

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi