Lời Cầu Nguyện Trong Đức Tin

 Nhiều người không tin vào lời cầu nguyện, người ta tin vào sức mạnh của chính mình. Quan niệm của đời cho rằng cầu nguyện giống như là sức mạnh của tinh thần, người cầu nguyện vì cớ yếu đuối nên muốn nhờ tâm linh có thêm sức mạnh tinh thần. Có quan niệm khác cho rằng cầu nguyện thể hiện tính xin xỏ! Một đạo sĩ của xứ Ba-tư đến ra mắt vua trong cung điện, nhà vua bảo cận thần ra nói với vị đạo sĩ này rằng nhà vua đang bận cầu nguyện, đạo sĩ này hỏi rằng nhà vua đang cầu nguyện về điều gì, cận thần đáp “Nhà vua cầu xin cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an…” Đạo sĩ nói với cận thần của nhà vua: “Làm vua mà cũng phải xin xỏ với trời thì nhà vua chẳng khác nào một kẻ ăn xin, không đáng cho ông ra mắt.” Hậu quả thế nào mọi người có thể hiểu được: Sự suy nghĩ thiếu hiểu biết dẫn đến phát ngôn kiêu ngạo và người nói phạm thượng phải chuốc lấy cái chết đau đớn.

 

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997



Câu gốc hôm nay

Chương trình "Tiếng nói của sự cứu rỗi" trên Radio tần số 11.700 Khz, băng tần 25 Metres: Mác 9:9-10. Vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 15 chiều thứ Ba  7 tháng 10- 2014 và thứ Sáu 10 tháng 10-2014. Đề tài "Giăng Baptist dọn đường cho Chúa". 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi