Thành Quả Trong Hôn Nhân Và Gia Đình

Trong thế gian không ai không biết hôn nhân và gia đình là việc quan trọng nhất trong đời người. Có những người may mắn có một hôn nhân và gia đình hạnh phúc trọn đời nhưng có không ít những gia đình sau cuộc hôn nhân sớm tan vỡ hay sống bên nhau trong cảnh bất hạnh cam chịu trọn đời. Quan niệm hôn nhân của người đời khác với quan niệm hôn nhân trong Kinh Thánh rất xa, vì vậy những ai theo quan niệm hôn nhân trong Kinh Thánh nhờ lời Chúa để tìm hiểu ý nghĩa hạnh phúc không dựa trên nền tảng dân gian gọi là “tình yêu” theo xu hướng nhan sắc, duyên nợ, môn đăng hộ đối.v.v...Tình yêu dẫn đến hôn nhân vững bền trong những gia đình Cơ Đốc do những thanh niên thiếu nữ hiểu về trách nhiệm kính sợ và yêu mến Chúa. “Có nhiều cô gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trổi hơn hết thảy” Châm ngôn 31:29.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Hết thảy ai sanh trong dòng Y-sơ-ra-ên sẽ ở nơi trại trong bảy ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi — Lêvi ký 23:42–43


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi