Chúa Giê Su Không Hề Thay Đổi

Trên thế giới này có nhiều lãnh tụ được tôn vinh, có những nhà cải cách kinh tế, văn hóa, xã hội làm thay đổi thế giới, cũng có các giáo chủ tôn giáo tạo ra những tôn giáo khiến con người sùng bái. Tuy nhiên không có nhân vật nào bước vào cửa tử rồi sống lại bước ra. Chúa Giê Su chẳng những sống lại rồi lên trời mà Ngài còn để lại lời hứa cho những ai tin nơi Ngài: “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Phúc âm Giăng 14:3. Trong thư tín Hê-bơ-rơ nhắc lại những lời Chúa hứa không bao giờ thay đổi theo thời gian: “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Hê-bơ-rơ 13:8.


» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Bấy giờ, Đa-vít làm bài ca nầy về Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ.” - II Sa-mu-ên 1:17


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi