Trở Về Từ Cõi Chết

Những trường hợp sống lại của con người được khoa học chứng nhận thường là những cái chết lâm sàng sau đó hồi tỉnh. Trong khoa học người ta chứng minh rằng một người sau khi hồn lìa khỏi xác trong thời gian từ mười đến mười hai giờ vẫn còn có cơ hội hồi sinh. Tuy nhiên xác chết chôn trong mồ ba ngày như Chúa Giê Su phục sinh là điều khó xảy ra. Trong trường hợp xác của La-xa-rơ chôn trong mồ bốn ngày mà Chúa kêu lớn tiếng liền ra khỏi mồ khoa học không thể giài thích. Trong trường hợp La-xa-rơ được Chúa kêu sống lại-không phải là tự ông sống lại - cho nhân loại bài học gì về người trở về từ cõi chết.


» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Mặt dọi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy

Châm ngôn 27:19


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi