Phước Cho Người Đói Khát Sự Công Bình

 Nếu có ai đó vô thần sẽ nói: “Đói khát gì thì được chứ đói khát sự công bình làm gì cho vô ích chỉ chịu thiệt thân”. Vậy lời Chúa dạy rằng: “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ” có ý nghĩa gì? Lúc tôi còn nhỏ tôi thường hay đòi hỏi người lớn phải đối xử công bằng, nhưng mỗi lần như vậy tôi phải chịu đựng những đòn roi từ người trong nhà, ngoài đường thì bị những kẻ côn đồ dạy cho những bài học nhớ đời. Đến khi học được lời Chúa và hiểu câu nói này tôi mới thật sự bình an và cảm thấy hạnh phước cho cuộc đời mình. Khi Chúa thay đổi đời sống và cho tôi kinh nghiệm quyền năng bắt phục bản ngã của tôi lúc bấy giờ tôi hiểu ra sự công bình thật chỉ có ở trong Đức Chúa Trời.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

Mác 1:15 - "Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành"   Chúa Giê Su đến để báo trước về sự sắp đến của Nước Đức Chúa Trời.

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi