Hạnh Phúc Của Người Dự Phần Vào Hòa Bình

        Những điều tốt đẹp nhất đến không do tiền bạc, không do quyền thế, cũng không do tranh chấp hơn thua nhưng đến từ tình yêu thương. Bông trái của tình yêu thương là hòa bình. Cảm tạ ơn Chúa cho tôi một chuyến đi dự hội nghị Hòa Bình thế giới thật hạnh phúc và bình an. Tôi được cùng với những người yêu chuộng hòa bình mong ước cho thế giới không còn chiến tranh. Ngày vinh quang của Chúa Giê Su từ trời trở lại sẽ thiết lập nước một ngàn năm bình an cho nhân loại. Sau khi những người được phần thưởng cất lên với Chúa lần thứ nhất, những năm đại nạn và chiến tranh rồi sẽ qua đi. Thế giới vẫn còn đó con cái của Đức Chúa Trời sót lại và nhân loại biết ăn năn sau những năm đại nạn. Chúa sẽ ban cho muôn dân sống trong nước ngàn năm bình an.   

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Hãy tha dân ấy đi, để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó! Bệ hạ chưa biết rằng nước Ai Cập đã bị nguy vong sao? Xuất 10: 7b.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi