Ánh Sáng Của Thánh Linh

Đức Thánh Linh soi sáng cho những người yêu mến Ngài bằng một loại ánh sáng đặc biệt người thường không thể nhìn thấy. Ánh sáng này như lửa chiếu sáng trong bụi gai cháy không hề tàn mà Môi Se phải tẻ bước lại xem. Ánh sáng xuất hiện trên đầu các môn đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên như ngọn lửa nhưng không hề làm cháy tóc. Ánh sáng chiếu vào Sau Lơ trên đường đi Đa Mách khiến ông té xuống khỏi lưng ngựa. Thánh Linh là Đấng chiếu sáng tâm linh của mọi người trong chỗ u mê khiến họ sáng láng mà ngày nay có một hội chúng đông đúc trên toàn thế giới mọi người được gọi tên giống nhau là Cơ Đốc nhân.

» đọc tiếp
Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm trang Web: MS. Nguyễn Quốc Dũng ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Hỡi Đức Giê Hô Va! Công việc Ngài nhiều biết bao, Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan. Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài." Thi Thiên 104: 24


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi